Yêu không cần cưới

Yêu nhau, sống thử cùng với nhau nhưng cả Hồng và Dương đều không nghĩ đến đám cưới bởi vì: "Yêu là...