Xuất phát điểm là người đẹp với danh hiệu Hoa khôi đất Mũi sở hữu vòng ba 1 mét và Top 10 Người mẫu Việt Nam nhưng hiện tại, Trà Ngọc Hằng đang hoạt động chủ yếu là ca hát và kinh doanh.

1/25