Bài video Emobi_news

Ngày 22/09/2017 09:52 AM (GMT+7)

"Đến tháng 3/2014, tôi được xét đặc cách viên chức khi đang dạy tại trường tiểu học Thanh Thủy. Trường học có điều kiện cơ sở vật chất tốt, tạo điều kiện để tôi hoàn thành công việc và được phân công dạy số tiết theo đúng quy định...

Theo Van Pham (Khampha.vn)