Con gái của chồng cũ và kẻ thứ 3 giờ lại cầu xin được cưới con trai tôi

Ngày 14/04/2017 14:32 PM (GMT+7)

Con gái của chồng cũ và kẻ thứ 3 giờ lại cầu xin được cưới con trai tôi.Con gái của chồng cũ và kẻ thứ 3 giờ lại cầu xin được cưới con trai tôi

Nửa năm sau, một người con gái khác vác bụng to đến trước mặt tôi nói tôi đã ở vị trí của cô ta quá lâu rồi, chồng tôi thì thản nhiên nói cô ta đã mang cốt nhục của anh, còn tôi thì chưa có gì nên anh quyết định ly hôn với tôi. Anh ta còn nói thêm với tôi rằng nhà cửa là do chị gái đứng tên, hiện tại anh đang nợ một khoản tiền lớn, giờ anh ta không bắt tôi phải trả món nợ đó cùng anh nên tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.

Nửa năm sau, một người con gái khác vác bụng to đến trước mặt tôi nói tôi đã ở vị trí của cô ta quá lâu rồi, chồng tôi thì thản nhiên nói cô ta đã mang cốt nhục của anh, còn tôi thì chưa có gì nên anh quyết định ly hôn với tôi. Anh ta còn nói thêm với tôi rằng nhà cửa là do chị gái đứng tên, hiện tại anh đang nợ một khoản tiền lớn, giờ anh ta không bắt tôi phải trả món nợ đó cùng anh nên tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Nửa năm sau, một người con gái khác vác bụng to đến trước mặt tôi nói tôi đã ở vị trí của cô ta quá lâu rồi, chồng tôi thì thản nhiên nói cô ta đã mang cốt

kyNhục của anh, còn tôi thì chưa có gì nên anh quyết định ly hôn với tôi. Anh ta còn nói thêm với tôi rằng nhà cửa là do chị gái đứng tên, hiện tại anh đang nợ một khoản tiền lớn, giờ anh ta không bắt tôi phải trả món nợ đó cùng anh nên tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.

Nửa năm sau, một người con gái khác vác bụng to đến trước mặt tôi nói tôi đã ở vị trí của cô ta quá lâu rồi, chồng tôi thì thản nhiên nói cô ta đã mang cốt nhục của anh, còn tôi thì chưa có gì nên anh quyết định ly hôn với tôi. Anh ta còn nói thêm với tôi rằng nhà cửa là do chị gái đứng tên, hiện tại anh đang nợ một khoản tiền lớn, giờ anh ta không bắt tôi phải trả món nợ đó cùng anh nên tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Nửa năm sau, một người con gái khác vác bụng to đến trước mặt tôi nói tôi đã ở vị trí của cô ta quá lâu rồi, chồng tôi thì thản nhiên nói cô ta đã mang cốt nhục của anh, còn tôi thì chưa có gì nên anh quyết định ly hôn với tôi. Anh ta còn nói thêm với tôi rằng nhà cửa là do chị gái đứng tên, hiện tại anh đang nợ một khoản tiền lớn, giờ anh ta không bắt tôi phải trả món nợ đó cùng anh nên tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.

Nửa năm sau, một người con gái khác vác bụng to đến trước mặt tôi nói tôi đã ở vị trí của cô ta quá lâu rồi, chồng tôi thì thản nhiên nói cô ta đã mang cốt nhục của anh, còn tôi thì chưa có gì nên anh quyết định ly hôn với tôi. Anh ta còn nói thêm với tôi rằng nhà cửa là do chị gái đứng tên, hiện tại anh đang nợ một khoản tiền lớn, giờ anh ta không bắt tôi phải trả món nợ đó cùng anh nên tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.

test (test)