Dự đoán tương lai cả năm 2018 chỉ bằng 1 cái cây

Ngày 03/12/2018 14:40 PM (GMT+7)

Dự đoán tương lai cả năm 2018 chỉ bằng 1 cái cây

Bạn đoán đây là cây gì

Vũ Hà gặp tai nạn rách da đầu khi đi quay gameshow, không dám nói với vợ
Trong lúc đang ghi hình, Vũ Hà vì "quá nhoi" nên để đầu đụng trúng tay nắm cửa và bị rách da đầu làm cả trường quay một phen "xanh mặt".
Test (TEST)
Tin bài cùng chủ đề Test Ngày mùa đông