Hài Trung Quốc: "Giấu đầu nhưng lại hở đuôi"

Ngày 08/12/2016 10:37 AM (GMT+7)

Cô gái "bắt cá hai tay" đã không giấu được sự lươn lẹo của mình trong tình yêu khi yêu hai người cùng lúc.

Cô gái "bắt cá hai tay" đã không giấu được sự lươn lẹo của mình trong tình yêu khi yêu hai người cùng lúc.

Thuylt (Danviet)