Không chỉ ăn uống, những thói quen không ngờ này có thể khiến ký sinh trùng xâm nhập cơ thể

Ở Việt Nam, những vùng đất cát ven sông, ven biển, những nơi có mỏ. Các vùng trồng hoa màu, điều kiện vệ sinh và xử lý phân không tốt dễ có giun móc, giun lươn.

Ở Việt Nam, những vùng đất cát ven sông, ven biển, những nơi có mỏ. Các vùng trồng hoa màu, điều kiện vệ sinh và xử lý phân không tốt dễ có giun móc, giun lươn.

Nguồn: http://khampha.vn/chuyen-muc-test-6/khong-chi-an-uong-nhung-thoi-quen-khong-ngo-nay-co-...

Thuylt (TTCN)
Ngày 10/04/2019 13:28 PM (GMT+7)