Không chỉ ăn uống, những thói quen không ngờ này có thể khiến ký sinh trùng xâm nhập cơ thể

Vì vậy, nếu chúng ta không đun sôi nước, nguy cơ cao sẽ bị nhiễm ký sinh trùng. Nhiệt độ cao vẫn là biện pháp đáng tin cậy nhất, vì hầu hết các ký sinh trùng sẽ bị giết chết hoặc không hoạt động ở nhiệt độ 60°C.

Vì vậy, nếu chúng ta không đun sôi nước, nguy cơ cao sẽ bị nhiễm ký sinh trùng. Nhiệt độ cao vẫn là biện pháp đáng tin cậy nhất, vì hầu hết các ký sinh trùng sẽ bị giết chết hoặc không hoạt động ở nhiệt độ 60°C.

Nguồn: http://khampha.vn/chuyen-muc-test-6/khong-chi-an-uong-nhung-thoi-quen-khong-ngo-nay-co-...

Thuylt (TTCN)
Ngày 10/04/2019 13:28 PM (GMT+7)