Không chỉ ăn uống, những thói quen không ngờ này có thể khiến ký sinh trùng xâm nhập cơ thể

Trứng giun đũa theo phân ra ngoài và dính lên lông chó mèo, sau đó sẽ dính lên giường chiếu, ghế sopha hoặc lây nhiễm ra đất, nền nhà.

Trứng giun đũa theo phân ra ngoài và dính lên lông chó mèo, sau đó sẽ dính lên giường chiếu, ghế sopha hoặc lây nhiễm ra đất, nền nhà.

Nguồn: http://khampha.vn/chuyen-muc-test-6/khong-chi-an-uong-nhung-thoi-quen-khong-ngo-nay-co-...

Thuylt (TTCN)
Ngày 10/04/2019 13:28 PM (GMT+7)