Người Hà Nội ra đường hóng gió đêm 2/6

Ngày 02/06/2015 11:54 AM (GMT+7)

Nắng nóng kỷ lục, người Hà Nội ra đường hóng gió đêm

Do vậy, hãy tránh 5 điều thường gặp dưới đây để có một mùa hè vui vẻ. Mùa hè là lúc vi khuẩn gia tăng cũng như các vụ thương tích, tai nạn đe dọa đếnsức khỏe và tính mạng của bạn. Do vậy, hãy tránh 5 điều thường gặp dưới đây để có một mùa hè vui vẻ. Mùa hè là lúc vi khuẩn gia tăng cũng như các vụ thương tích, tai nạn đe dọa đếnsức khỏe và tính mạng của bạn. Do vậy, hãy tránh 5 điều thường gặp dưới đây để có một mùa hè vui vẻ.

Do vậy, hãy tránh 5 điều thường gặp dưới đây để có một mùa hè vui vẻ. Mùa hè là lúc vi khuẩn gia tăng cũng như các vụ thương tích, tai nạn đe dọa đếnsức khỏe và tính mạng của bạn. Do vậy, hãy tránh 5 điều thường gặp dưới đây để có một mùa hè vui vẻ. Mùa hè là lúc vi khuẩn gia tăng cũng như các vụ thương tích, tai nạn đe dọa đếnsức khỏe và tính mạng của bạn. Do vậy, hãy tránh 5 điều thường gặp dưới đây để có một mùa hè vui vẻ.

(TEST)