Advertisement

Trong bài viết "Thời khắc của sự thật", Bangkok Post đã trích dẫn phát biểu của HLV Worrawoot

Trong bài viết "Thời khắc của sự thật", Bangkok Post đã trích dẫn phát biểu của HLV Worrawoot Srimaka để đánh giá về trận đấu này, cũng như khả năng U22 Thái Lan đi tiếp.

Advertisement

Trong bài viết "Thời khắc của sự thật", Bangkok Post đã trích dẫn phát biểu của HLV Worrawoot Srimaka để đánh giá về trận đấu này, cũng như khả năng U22 Thái Lan đi tiếp.

Van Pham (24h)
Advertisement
Advertisement