Nam diễn viên La Vân Hi sinh năm 1988, ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tốt nghiệp Học Viện Hý Kịch Thượng Hải. Tên thật của anh là La Dực, tên Tiếng Anh là Leo.

1/17