Hòa Hiệp hóa thân thành Mèo Đi Hia

Phần thi cuối cùng của Hòa Hiệp tại Bước nhảy hoàn vũ 2013.

Cùng xem lại bài thi của Hòa Hiệp:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác