Maya nhảy điệu truyền thống Cuba

Bài thi cuối cùng của Maya tại Bước nhảy hoàn vũ 2013.

Cùng xem lại phần trình diễn của Maya:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác