Phan Đinh Tùng hóa trang thành "thằng gù"

Anh cùng Cát Phượng thể hiện Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà.

Video phần thể hiện của Cát Phượng - Phan Đinh Tùng:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác