Không phải nông trại ngàn hecta, đây mới là bí mật thành công của sữa Cô gái Hà Lan...

Không trang trại bò sữa bạt ngàn, sữa Cô Gái Hà Lan đã chọn con đường khác biệt để mang đến cho mẹ Việt hàng triệu ly sữa chuẩn chất lượng Châu Âu. Đó là việc đồng nhất chất lượng trong sản xuất sữa của nông dân theo tiêu chuẩn Hà Lan, được áp dụng nghiêm ngặt trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.