Nhiều người nghĩ rằng thức ăn nóng sẽ ngon hơn. Tuy nhiên, biểu mô miệng và thành thực quản của cơ thể người chỉ có thể chịu được các thực phẩm 40°C~60°C.

1/15