Sử dụng kháng sinh và những điều cần lưu ý

Ngày 14/01/2020 10:00 AM (GMT+7)

Là 1 trong 10 mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe toàn cầu năm 2019, tình trạng đề kháng kháng sinh có thể xảy ra với bất cứ ai. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao nhận thức để sử dụng kháng sinh hợp lý từ mỗi người bệnh là yếu tố quan trọng hàng đầu trong cuộc chiến đẩy lùi tình trạng ĐKKS

Sử dụng kháng sinh và những điều cần lưu ý - 1

Nguồn: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/su-dung-khang-sinh-va-nhung-dieu-can-luu-y-c41a752818.html

(Khám phá).