Tướng Trần Văn Vệ cho rằng, việc cấp trùng số CMND chỉ xảy ra trong quá trình cấp theo mẫu CMND cũ...
Theo Luật Căn cước công dân, chỉ cấp thẻ căn cước công dân cho người đủ 14 tuổi trở lên.
Hành khách đi tàu Tết muốn mua vé phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật...
Việc cho phép giữ lại CMND mẫu cũ (9 số) cắt góc sẽ giúp công dân sử dụng CMND mẫu mới (12 số) giao...
Nhiều hành khách tại ga Sài Gòn đã không lên được tàu về quê ăn Tết vì thông tin CMND không trùng...
Tin tức thị trường