Hoàng Thuỳ trở nên tươi tắn và gần gũi hơn hẳn khi diện áo cờ đỏ sao vàng. Đây là item được sử dụng tỏng những dịp đặc biệt, mang tính thần đoàn kết dân tộc trong mọi lĩnh vực, nhất là bóng đá. 

1/14