Minh Triệu vô cùng thu hút trong bộ ảnh thời trang cảm hứng safari.

1/12