Bức hình này được ghi lại trong khoảng thời gian Nicole Richie trải qua những tháng ngày gầy gò và thiếu chất nhất. Cô trông không khác gì một bộ xương khô di động trên bãi biển.

1/10