Thật khó tin, 14 triệu đồng là giá bạn phải trả nếu muốn có chiếc túi nhựa này!

1/14