Thời trang sau khi chuyển đổi giới tính của Khanh Chi Lâm không được đánh giá cao bởi sự diêm dúa và quá màu mè.

1/10