Nhã Phương xác nhận sẽ tổ chức đám cưới với Trường Giang vào tháng 9 tới. 

1/16