Thu Minh hơn Taeyeon 12 tuổi nhưng còn được khen hấp dẫn hơn khi đụng váy.

1/12