Hồng Nam và Kim Quyên: 98 với 102

Dành 102 phiếu, đội đỏ do Kim Quyên chỉ huy đã dành vé an toàn để đi tiếp vào vòng trong.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác