Bài thi loại người đầy áp lực

Ai cũng cảm thấy căng thẳng và lo lắng trong phần thi này bởi nếu một chút sai sót họ sẽ bị loại.

(Nguồn video: Begood)

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác