Luca chọn món cho các thí sinh

Là người chiến thắng trong tập thi trước nên Luca đã được quyền chọn món cho từng thí sinh.

(Nguồn video: Begood)

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác