Luca thắng, James, Natasha, Krissi loại nhau

Với món ăn hoàn hảo, Luca tiếp tục thắng còn James và Natasha cón món ăn chưa chín nên phải thi loại người.

(Nguồn video: Begood)

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác