Mì Hảo Hảo thăng 18 hạng trong Top 1.000 thương hiệu châu Á

Ngày 07/07/2017 10:00 AM (GMT+7)

Nằm ở vị trí 66 trong top 1000 thương hiệu hàng đầu Châu Á trong năm 2017, mì Hảo Hảo thuộc tập đoàn Acecook Việt Nam Việt Nam đã tăng 18 hạng so với năm 2016 về nhận diện thương hiệu của người tiêu dùng được công bố bởi tạp chí Campaign Asia Paciffic.

.

Mì Hảo Hảo thăng 18 hạng trong Top 1.000 thương hiệu châu Á - 1

Mì Hảo Hảo thăng 18 hạng trong Top 1.000 thương hiệu châu Á - 2

Mì Hảo Hảo thăng 18 hạng trong Top 1.000 thương hiệu châu Á - 3

Mì Hảo Hảo thăng 18 hạng trong Top 1.000 thương hiệu châu Á - 4

Mì Hảo Hảo thăng 18 hạng trong Top 1.000 thương hiệu châu Á - 5

Mì Hảo Hảo thăng 18 hạng trong Top 1.000 thương hiệu châu Á - 6

Mì Hảo Hảo thăng 18 hạng trong Top 1.000 thương hiệu châu Á - 7

(Theo Khám phá).