Hiểu đúng về thuốc viên tránh thai kết hợp

Ngày 30/11/2015 10:00 AM (GMT+7)

Thuốc viên tránh thai kết hợp là biện pháp ngừa thai an toàn, hiệu quả cao, giúp bạn chủ động kế hoạch có bé khi mong muốn.

.

Hiểu đúng về thuốc viên tránh thai kết hợp - 1

Hiểu đúng về thuốc viên tránh thai kết hợp - 2

Xem video tuyên truyền của chương trình tại đây.

(Theo Khám phá).