Advertisement

Trắc nghiệm: Bạn đã sống đủ... "xanh"?

Vì những lợi ích đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và sự phát triển của cộng đồng, Sống Xanh không còn là một trào lưu, mà là một lối sống được khuyến khích hướng tới. Nhưng bạn đã hiểu và hành động thế nào về lối Sống Xanh. Cùng làm bài trắc nghiệm nhỏ để đo độ "Sống Xanh" của bản thân nhé!.

Advertisement

.

trac nghiem: ban da song du... "xanh"? - 1
trac nghiem: ban da song du... "xanh"? - 2
trac nghiem: ban da song du... "xanh"? - 3
trac nghiem: ban da song du... "xanh"? - 4
trac nghiem: ban da song du... "xanh"? - 5
trac nghiem: ban da song du... "xanh"? - 6

(Theo Khám phá).
Advertisement
Advertisement