3 trường hợp cán bộ, công chức cấp xã không bắt buộc có bằng đại học

Ngày 28/05/2022 12:30 PM (GMT+7)

Công chức cấp xã là phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 04/2022 sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019 hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thông tư quy định trình độ chuyên môn nghiệp vụ với công chức cấp xã là phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy với quy định này thì hiện có ba trường hợp công chức cấp xã không bắt buộc phải có bằng đại học.

Đầu tiên, công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà UBND tỉnh quy định trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

Thứ hai, công chức tại các xã, thị trấn không mà thuộc trường hợp đầu tiên, được tuyển dụng trước ngày 25-12-2019 mà chưa có bằng đại học phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

Thứ ba là “trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” vừa được bổ sung trong thông tư vừa ban hành. Việc bổ sung quy định trên là phù hợp. Bởi hiện nay Luật Hộ tịch 2014 quy định công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch…

Nguồn: https://plo.vn/3-truong-hop-can-bo-cong-chuc-cap-xa-khong-bat-buoc-co-bang-dai-hoc-post...

Từ năm 2021, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ?
Nhiều bạn đọc thắc mắc, pháp luật có quy định mỗi năm người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, tết không? Vào các dịp nghỉ lễ, tết, người lao động...

Tin tức 24h

Theo N.Thảo (Pháp luật TP HCM)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h