Bii Trinh, tên thật Trần Thị Trinh (23 tuổi, Quảng Nam) bắt đầu đam mê và xăm hình lên người từ những năm học cấp III. Hình xăm đầu tiên của Trinh chính là ở chân vào năm 18 tuổi.  

1/17