Bộ SGK miền Nam - miền Bắc: Chỉ là 1 bộ SGK được xuất bản ở 2 địa điểm

TS Nguyễn Văn Tùng cho biết: "Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng xuất bản sách giáo khoa ở 2 miền Bắc – Nam nhưng đó là một bộ sách được xuất bản ở 2 địa điểm”.

Liên quan đến thông tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tới đây sẽ soạn 2 bộ sách cho hai miền Bắc-Nam, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục, để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

TS Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Trước hết, NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định không hề cung cấp thông tin về việc sẽ biên soạn 2 bộ sách cho hai miền Bắc - Nam. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng kế hoạch xuất bản sách giáo khoa ở 2 miền Bắc – Nam nhưng đó là một bộ sách được xuất bản ở 2 địa điểm. Từ thông tin này, có thể xã hội hiểu nhầm là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa ra 2 bộ sách khác nhau cho hai miền Bắc – Nam khác nhau”.

Còn nói về thông tin một số báo đưa về việc NXB GDVN sẽ hoàn tất các điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam trong năm 2016, TS Nguyễn Văn Tùng giải thích: “Ngày 28/11/2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, trong đó thống nhất chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa.

bo sgk mien nam - mien bac: chi la 1 bo sgk duoc xuat ban o 2 dia diem - 1

TS Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Trước hết, NXBGDVN khẳng định không hề cung cấp thông tin về việc sẽ biên soạn 2 bộ sách cho hai miền Bắc-Nam.

Các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia viết sách giáo khoa. Đón đầu xu hướng này, NXBGDVN chuẩn bị điều kiện về nhân lực, tài lực để có thể biên soạn được những bộ sách giáo khoa trong điều kiện xã hội hóa. Việc chuẩn bị này được NXB tiến hành ở các cơ sở khác nhau của mình như miền Bắc, miền Nam và có thể ở miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long. Đây chỉ là các địa điểm tổ chức bản thảo bộ sách của NXB.

Khi chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình chi tiết các môn học được thông qua thì NXBGDVN mới tiến hành biên soạn các bộ sách giáo khoa phù hợp với chương trình này. Bộ sách nào được Hội đồng quốc gia thẩm định và thông qua mới được đưa ra phát hành”.

Theo ông Tùng, việc lựa chọn sử dụng bộ SGK nào lại thuộc thẩm quyền của nhà trường và được thực hiện công khai, minh bạch căn cứ điều kiện thực tiễn, có tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

Theo Tiến Dũng (Dân Việt)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác