Các trường phổ thông có thể dạy toán bằng ngoại ngữ

Ngày 19/12/2014 08:54 AM (GMT+7)

Các lĩnh vực toán, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học được ưu tiên giảng dạy bằng tiếng nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học (cơ sở giáo dục).

Theo quyết định, chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam có thể được dạy và học một phần hoặc hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài. Trong đó ưu tiên các lĩnh vực toán, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.

(Ảnh Diệu Thu)

Sách giáo khoa, tài liệu sử dụng dạy và học bằng tiếng nước ngoài phải được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng.

Chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục nước ngoài đã được kiểm định và công nhận về chất lượng có thể được giảng dạy một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng nước ngoài.

Chương trình, môn học thuộc khoa học cơ bản hoặc lĩnh vực mà xã hội có nhu cầu, phục vụ hội nhập quốc tế được ưu tiên giảng dạy bằng tiếng nước ngoài.

Người dạy chương trình giáo dục, đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở cấp phổ thông phải có chứng chỉ ngoại ngữ cao hơn ít nhất 2 bậc so với năng lực ngoại ngữ của học sinh đạt được sau khi học xong cấp học (tính theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương.

Ở cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, người dạy chương trình giáo dục, đào tạo bằng tiếng nước ngoài phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Quyết định cũng nêu rõ, đối với giáo dục phổ thông, việc kiểm tra, thi cuối năm học, cuối cấp học của các chương trình, môn học được dạy và học bằng tiếng nước ngoài phải thực hiện bằng tiếng Việt. Người học có thể làm thêm bài kiểm tra, bài thi bằng tiếng nước ngoài để được hưởng chế độ khuyến khích trong học tập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Còn đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, việc kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với tất cả các chương trình được dạy bằng tiếng nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam.

Theo Cảnh Kiên (Khám Phá)