Đã có gợi ý giải đề thi TN môn Địa lý

Hiện trên trang Eva.vn đã có đề thi và gợi ý giải đề thi tốt nghiệp TPHT môn Địa lý.

da co goi y giai de thi tn mon dia ly - 1da co goi y giai de thi tn mon dia ly - 2da co goi y giai de thi tn mon dia ly - 3da co goi y giai de thi tn mon dia ly - 4da co goi y giai de thi tn mon dia ly - 5da co goi y giai de thi tn mon dia ly - 6da co goi y giai de thi tn mon dia ly - 7

da co goi y giai de thi tn mon dia ly - 8

Đề thi dành cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên:

da co goi y giai de thi tn mon dia ly - 9

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác