Lợi dụng thiên tai để tăng giá: Phạt 30 triệu

Ngày 26/09/2013 15:54 PM (GMT+7)

Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh để tăng giá, sẽ bị phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Theo Nghị định, tổ chức và cá nhân kinh doanh sẽ bị phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng nếu lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

Người vi phạm cũng phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp lý này.

Hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường, sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

Lợi dụng thiên tai để tăng giá: Phạt 30 triệu - 1

Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh để tăng giá, sẽ bị phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Đặc biệt, nếu hành vi này được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các ấn phẩm thông tin khác, sẽ bị phạt 75 triệu đến 100 triệu đồng.

Các cơ quan này cũng bị buộc cải chính, tiêu hủy hoặc tịch thu các ấn phẩm có nội dung thông tin sai phạm.

Bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên mà không lập hóa đơn cho người mua theo quy đinh, tổ chức và cá nhân kinh doanh sẽ bị phạt 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, sẽ bị phạt 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng bị phạt 30 triệu đến 35 triệu đồng nếu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đúng với mức giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nghị định này có hiệu lực kể từ 9/11/2013. Thẩm quyền xử phạt các hành vi trên thuộc về Chánh thanh tra Bộ Tài Chính, Sở Tài chính. Một số hành vi có thể thuộc thẩm quyền xử phạt của cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thuế, chủ tịch UBND cấp xã đến tỉnh,...

Theo Thư Lê (Khampha.vn)