Từ 1/7/2021, 13 trường hợp công dân nào bị hạn chế quyền cư trú?

Ngày 20/06/2021 05:24 AM (GMT+7)

Luật Cư trú 2020 đã quy định 13 trường hợp công dân sẽ bị hạn chế thực hiện quyền tự do cư trú.

Cụ thể, tại Điều 4 Luật Cư trú 2020 quy định 13 trường hợp công dân sẽ bị hạn chế thực hiện quyền tự do cư trú từ 1/7/2021 gồm:

(1) Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam;

(2) Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án;

(3) Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách;

(4) Người đang chấp hành án phạt tù, cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ;

(5) Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách;

(6) Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

(7) Người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành;

(8) Người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

(9) Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng;

(10) Địa điểm, khu vực cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;

(11) Địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

(12) Địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định;

(13) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Từ 1/7/2021, 13 trường hợp công dân nào bị hạn chế quyền cư trú? - 1

Luật Cư trú 2020 đã quy định 13 trường hợp công dân sẽ bị hạn chế thực hiện quyền tự do cư trú. Ảnh minh họa Xác nhận thông tin nơi cư trú ở đâu?

Theo Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1.7.2021) quy định về xác nhận thông tin về cư trú như sau:

1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

2. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.

Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

4. Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định tại Điều 26 Luật Cư trú.

Từ 1-7, cách xác nhận nơi cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 55/2021 hướng dẫn chi tiết thủ tục xác nhận thông tin cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi từ ngày 1-7.
Theo Hoàng Yên
Nguồn: Người đưa tin

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h

Video chọn lọc

Tin tức thị trường