Thương vụ ái tình (Phần 12)

Diệu Hoa vùng vẫy, đẩy Tú ra. Tú không giữ nổi cô. Mặc dù vừa từ cõi chết trở về, nhưng Diệu Hoa cũng vẫn thật có sức khỏe. Hẳn nào Hưởng đã từng nói rằng, Diệu Hoa thật sự là một kẻ điên. Giờ thì anh đã được chứng kiến rồi. Tú không biết làm thế nào, đành ôm chặt lấy cô.
Tin hay đừng bỏ lỡ