Có lẽ chúng ta chỉ muốn đối tác của mình được mãn nguyện bằng cách giả vờ đạt cực khoái. Nhưng điều đó khiến bạn đang đánh mất niềm vui, sự hứng thú của chính mình đấy!

1/18