Vài điều nhắn nhủ, là con gái cần phải nhớ

Ngày 18/05/2017 14:58 PM (GMT+7)

Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình.

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 1

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 2

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 3

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 4

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 5

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 6

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 7

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 8

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 9

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 10

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 11

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 12

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 13

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 14

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 15

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 16

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 17

Theo Nội dung: FB Hoàng Ngọc Quỳnh (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Bạn hiểu gì về tình yêu