Vài điều nhắn nhủ, là con gái cần phải nhớ

Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình.

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 1

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 2

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 3

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 4

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 5

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 6

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 7

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 8

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 9

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 10

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 11

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 12

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 13

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 14

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 15

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 16

vai dieu nhan nhu, la con gai can phai nho - 17

Theo Nội dung: FB Hoàng Ngọc Quỳnh (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Bạn hiểu gì về tình yêu