Cướp chồng (Phần 12)

Thiên đột nhiên rất dịu dàng mà nói. Sự khác lạ này làm cho Tú nổi cả da gà. Người ta đã nói rồi, chẳng có chuyện gì mà tự dưng mềm mỏng, chắc chắn là có vấn đề. Huống hồ, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, Thiên vẫn luôn tỏ thái độ địch ý với cô.