Lấy vợ cho chồng (Phần 4)

Nếu chỉ là vài ba chục triệu thì cô còn có thể nhắm mắt mà cầm tạm, rồi tìm cách hoàn trả. Nhưng cô bị là bệnh ung thư, nó không phải chỉ là một ca phẫu thuật ngắn ngủi, nó là cuộc kháng chiến trường kì trên giường bệnh, với xạ trị, thuốc, cắt bỏ một bên ngực hay thậm chí có thể là cả hai bên.