Mới đây tại chương trình "Chiến sĩ 20" đã có sự xuất hiện của một cô gái nhan sắc nổi bật, mặc váy điệu đà ngồi giữa các chiến sĩ.

1/25