Khánh Hà làm say lòng 3 HLV

Cô khiến Mỹ Linh, Hồng Nhung và Quốc Trung đều lựa chọn.

Video phần biểu diễn của Khánh Hà:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác