Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ được điểm tuyệt đối

Phần trình diễn Nếu còn một ngày để sống của cặp đôi này quá xuất sắc.

Phần trình diễn của Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác