Ngày mai (1/3), giá 1.800 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm sẽ đồng loạt tăng. Dù đã trước 'giờ G'...
Tính bình quân tất cả các dịch vụ y tế, mức giá thực hiện từ 1/3 sẽ tăng bình quân khoảng 30% so với...
Từ ngày 1-3, tiền khám chữa bệnh và giá của gần 1.900 dịch vụ y tế được áp dụng theo khung mới với...
Thay vì tăng vào cuối năm 2015 như dự kiến ban đầu, thời điểm tăng giá của hơn 1.800 dịch vụ y tế sẽ...
Người bệnh mong bệnh viện cải tiến quản lý, rút ngắn thời gian điều trị để giảm bớt khó khăn cho họ.
Do bác sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm, bệnh nhân cả đêm không được khám dẫn đến nguy kịch vì bị tắc...
Lần tăng viện phí này có 1.996 dịch vụ được tăng giá và 477 dịch vụ vẫn giữ nguyên giá.
Tin tức thị trường