Bậc thầy ăn vạ

Cứ thấy người lớn đi tới đâu là bé lại chạy vật ra khóc lăn lóc.

(Khampha.vn)